Month: July 2017

Nang Dahil sa Kita Kita ๐Ÿ˜

Kagabi, kasama ng aking mga kaibigan, kami ay nanood ng kita kita! At sa di inaasahan, ito ay aming nagustuhan. At dahil diyan, ako ay gumawa ng listahan. Listahan na maari niyong magawa hango sa pelikula o sa buhay ninuman. Pawang kathang isip lamang!… Continue Reading “Nang Dahil sa Kita Kita ๐Ÿ˜”